יום חמישי, 24 ביולי 2014

ח"כ ד"ר מרינה סולודקין, הי"ד, בשאילתה אל שר הרווחה בוזי הרצוג בנושא: תגמול העובדים הסוציאלים...

ביום י"ז באדר תש"ע (3 במרץ 2010) הפנתה ח"כ ד"ר מרינה סולודקין ז"ל, שאילתא מס' 806, אל שר הרווחה, יצחק בוז'י הרצוג, בנושא: תגמולים לעובדי הרווחה על גיוס משפחות אומנה...


להלן השאילתא:

נודע לי, כי עובדי הרווחה מקבלים תגמולים מיוחדים על גיוס משפחות אומנה עבור ילדים שהוצאו מבית הוריהם... רצוני לשאול:

1. האם נכון הדבר?... ואם כן – 

2. מה הוא ההיגיון מאחורי החלטה זאת?


להלן תשובת שר הרווחה והשירותים החברתיים, יצחק בוג'י הרצוג לשאילתא:

ההחלטה על השמת ילדים במסגרות חוץ ביתיות מתקבלת על ידי גורמים מקצועיים ברשויות הרווחה בהתבסס על שיקולים מקצועיים גרידא.

ההחלטה על מענה חוץ ביתי נעשית לאחר מיצוי מכלול התכניות הטיפוליות המגוונות הקיימות במסגרת שירותי הרווחה בקהילה.

חשוב להדגיש, כי מדובר בילדים שכתוצאה מחוויות פוגעניות שונות במשפחתם, הכוללות אלימות מינית, פיזית, התעללות והזנחה קשה, מחליטים על הוצאתם מביתם לצורך הגנה על שלומם.

יובהר, כי זהו הפתרון הטוב ביותר במסגרת הנסיבות הקיימות.

לאור המצב המתואר...

ועל מנת להגדיל את מספר המשפחות המתאימות לשמש משפחות אומנה, מתגמלות חלק מהעמותות את העובדים הסוציאליים המועסקים על ידם כמנחי אומנה על גיוס משפחות.


בכך למעשה, מתאפשר לתת לילדים שכבר הוחלט לגביהם על השמה חוץ ביתית את המענה האופטימאלי להתפתחותם בנסיבות הקיימות.

המשרד מפקח על איכותן של המשפחות המגויסות ונותן דגש על קיום ההסכם עם עמותות האומנה ואינו נוטה להתערב באופן גיוס המשפחות ובכל הנוגע לתשלום השכר לעובדי העמותה.

משרד הרווחה והשירותים החברתיים שם לנגד עיניו את טובת הילדים המושמים במסגרות אומנה על מנת שיקבלו את המענים באיכות הטובה ביותר להבטחת שלומם עתידם ורווחתם.

************


ד"ר מרינה סולודקין הי"ד, כיהנה כחברת כנסת יותר מ-16 שנה, והקימה בכנסת את השדולה למאבק בפשעי הרווחה, שפעלה גם לאחר פרישתה מהחיים הפוליטים ב-2013... הלכה לעולמה במפתיע משבץ מוחי... בתאריך 16 למרץ 2013 (שבת)... כשהיא רק בת 60... בעת ששהתה בריגה שבלטביה, למטרת השתתפות בכנס נגד פאשיזם... במהלך נאומה חשה ד"ר מרינה סולודקין ברע וכשסיימה מיהרה לחדרה, שם נמצאה מאוחר יותר ללא רוח חיים... יהי זכרה ברוך... לאחר מותה נחשפה פעילותה הציונית שהוצנעה מידיעת הציבור....************
אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה