יום רביעי, 6 בנובמבר 2013

שר הרווחה, יצחק בוזי הרצוג.... 2007 - 2011


מייל: iherzog@knesset.gov.il   -    טל.  02-6408174


הרצוג, עו"ד במקצועו...


בשנת 1999 נחקר הרצוג בחשד למעורבות בפרשת עמותות ברק, שעניינה עבירה על חוק מימון מפלגות... בדו"ח מבקר המדינה נטען כי הרצוג ניתב חלק מכספי קרן פילנתרופית אל עמותות התומכות בברק. בעקבות כך נפתחה חקירה, במהלכה שמר הרצוג על זכות השתיקה... ובשנת 2003 החליט היועץ המשפטי לממשלה לסגור את התיק מחוסר ראיות.

במרס 2007 מונה הרצוג לתפקיד שר הרווחה והשירותים החברתיים ושימש בתפקיד זה עד ינואר 2011.

בתקופה שבה שימש שר הרווחה, נחשף הרצוג לפשעי הרווחה החמורים שביצעו עובדי הרווחה באוכלוסייה החלשה שהיו אמורים לסייע בשיקומה, לרבות לפשעים הבלתי נסלחים בקטינים חסרי ישע, והוא היה מודע לכך, כי פשעים אלה חולבים סכומי עתק מקופת המדינה, שהיו יכולים לשמש לשיקום המשפחות החלשות וילדיהם... ולצמצום העוני במדינה באופן משמעותי...  
אבל השר הרצוג לא רק שלא פעל למיגור פשעי הרווחה השטניים אלא אף סייע להמשך קיומו של הסחר בילדינו....  

עסקי הסחר בילדים כולל:
 •  אספקת מכסות סחורה של ילדים לפנימיות רגילות
 •  אספקת מכסות סחורה של ילדים לפנימיות עבור חולי נפש
 •  מכירת ילדים לאימוץ
 •  מכירת ילדים לאומנה
 •  ועוד.


בתאריך: 3  במרץ 2010,  הציגה ח"כ ד"ר מרינה סולודקין הי"ד, שאילתה מס' 806 לשר הרווחה דאז, יצחק הרצוג, כלהלן:

נודע לי, כי עובדי הרווחה מקבלים תגמולים מיוחדים על גיוס משפחות אומנה עבור ילדים שהוצאו מבית הוריהם, רצוני לשאול. האם נכון הדבר? ואם כן, מה ההיגיון מאחורי החלטה זו?

להלן אצטט את תשובת השר לשאילתה:

ההחלטה על השמת ילדים במסגרות חוץ ביתיות מתקבלת על ידי גורמים מקצועיים ברשויות הרווחה בהתבסס על  שיקולים מקצועיים גרידא.
ההחלטה על מענה חוץ ביתי נעשית לאחר מיצוי מכלול התכניות הטיפוליות המגוונות הקיימות במסגרת שירותי הרווחה בקהילה.
חשוב להדגיש, כי מדובר  בילדים שכתוצאה מחוויות פוגעניות שונות במשפחתם, הכוללות אלימות מינית, פיזית,  התעללות והזנחה קשה, מחליטים על הוצאתם מביתם לצורך הגנה על שלומם. יובהר כי זהו  הפתרון הטוב ביותר במסגרת הנסיבות הקיימות.

לאור המצב המתואר ועל מנת להגדיל את מספר המשפחות המתאימות לשמש משפחות אומנה, חלק מהעמותות מתגמלות את העובדים הסוציאליים המועסקים על ידם  כמנחי אומנה על גיוס משפחות.
בכך למעשה, מתאפשר לתת לילדים שכבר הוחלט לגביהם על השמה חוץ ביתית את המענה האופטימלי להתפתחותם בנסיבות  הקיימות.
המשרד מפקח על איכותן של המשפחות המגויסות ונותן דגש על קיום ההסכם עם עמותות האומנה ואינו נוטה להתערב באופן גיוס המשפחות ובכל הנוגע לתשלום השכר לעובדי העמותה.
משרד הרווחה והשירותים החברתיים שם לנגד עיניו את טובת הילדים המושמים במסגרות אומנה על מנת שיקבלו את המענים באיכות הטובה ביותר להבטחת שלומם עתידם ורווחתם.
                            באדיבות התנועה למען עתיד ילדינו
שימו לב לתשובתו של השר כפי שאנתח אותה להלן:


הרשומה בכתיבה....קישורים:

אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!

השוטרים והפשע המאורגן בישראל!

לפי פקודת המשטרה [נוסח חדש], התשל"א-1971 (להלן - פקודת המשטרה), תפקידי המשטרה הם לעסוק במניעת עבירות וגילוין, בתפיסת עבריינים ובהעמדתם לדין, בשמירתם הבטוחה של אסירים ובקיום הסדר הציבורי וביטחון הנפש והרכוש.
כדי שהמשטרה תוכל למלא את תפקידיה הוקנו לשוטרים סמכויות שיש בהן כדי לפגוע בזכויות אדם, והשימוש בהן מוצדק רק אם הוא נעשה כדין ובמידה שאינה עולה על הנדרש.  קישורים לשוטרים

*******************אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!

המוסד לביטוח לאומי והפשע המאורגן בישראל!קישורים:*******************אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!
התחבורה ציבורית והפשע המאורגן בישראל!
אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!

חיסול כל העדים המרכזיים בתיק "חברות הקש" נגד אביגדור ליברמן, והשתקת עדה... כך נסגר התיק נגד השר אביגדור ליברמן... מחוסר ראיות מספיקות...

בסוף שנות ה-90, בעת ששימש חבר כנסת, נחשד אביגדור ליברמן, יו"ר מפלגת "ישראל ביתנו", כי קיבל שוחד במיליוני דולרים, מבעלי הון מישראל ומחו"ל, שהועברו אליו באמצעות "חברות קש", שפתח במיוחד לצורך כך, בסיועם של בתו, מיכל, ונהגו, איגור שניידר.

עפ"י החשד, בתמורה לשוחד זה, התחייב אביגדור ליברמן, לפעול לקידום האינטרסים הכלכליים של אותם בעלי הון אשר שיחדו אותו במיליוני דולרים.


העבירות שיוחסו לאביגדור ליברמן:

הלבנת הון, קבלת דבר במרמה, מרמה, הפרת אמונים והטרדת עד.

ההרשעה מבחינתו של אביגדור ליברמן בעבירות חמורות אלו, משמעה, חיסול עתידו הפוליטי.


חיסול עתידו הפוליטי של ליברמן, מבחינתם של בעלי ההון שהשקיעו בו מיליוני דולרים, כדי שבבוא היום יקדם את האינטרסים הכלכליים שלהם, משמעו, שהשקעתם ירדה לטימיון, ובעיקר, הם נותרו ללא נציג בצומת ההחלטות הכי חשובה במדינה, שבכוחו לקדם את האינטרסים הכלכליים שלהם. 

אביגדור ליברמן ושותפיו בעלי ההון מבינים, שהם חייבים לעשות מעשה... 


*****        *****        *****        ***** 


ביום שישי, 14.12.2012, התעוררתי בערך בשעה 06:00 בבוקר לתוך דיון סוער, ברשת ב'. לצערי, הדיון היה בסופו, והוא נסב סביב החלטת היועץ המשפטי לסגור את התיק נגד ליברמן.
2 מתוך המשתתפים, שאיני יודעת את שמם, תיארו את ההתפתחויות בתיק נגד ליברמן, כעלילה מתוך סרט רפאים: "...באופן פתאומי, מצאו את מותם 2 עדים... עד אחד נמצא ירוי בראשו בבית קברות ונטען שהוא התאבד... עד שני, גם מת מוות כזה מוזר... כולם נעלמו... לא נותר עד אחד בתיק...".


"...עדים בתיק, התאדו תוך כדי חקירה, נעלמו תוך כדי חקירה, עדים שעזבו את הארץ, שהיו פה, ועד היום כף רגלם לא דורכת חזרה...".
העדה המרכזית שמתגוררת בקפריסין, היחידה שנותרה בתיק לאחר שכולם התאדו, לפתע, חזרה בה וסרבה להיענות להפצרות הפרקליטות לבוא לישראל להעידהסיבה לסגירת התיק נגד ליברמן נובעת מקשיים ראייתיים, לאחר ששניים מעדי המפתח מתו, וכך גם עד אחר לקה בשבץ, ועוד עדה מרכזית חשובה, רואת חשבון מקפריסין, חזרה בה מעדותה נגד ליברמן.


"...בינתיים חלק מהעדים בתיק של ליברמן עולים השמיימה בסערה, ככה במקרה... התקף לב, שבץ, נעלמים העדים וסוגרים את התיק...".


חיסול העדים הסדרתי, שבוצע בתיק זה, מאלץ את היועץ המשפטי, יהודה ויינשטיין, להודיע בתאריך 13.12.2012, על  סגירת התיק, לא מחוסר אשמה, אלא, בגלל שלא נותרו עדים בתיק.


בדו"ח ציבורי שהתפרס על 100 עמודים, מסביר היועץ המשפטי את הקשיים שעמדו בפני התביעה, בהבאת עדים שיתמכו בראיות המפלילות, וידוע, כי ראיות שלא נתמכות בעדים, אינן מספיקות להרשעה.

 • העד, יוסף שולדינר, איש עסקים בלגי וראש הקהילה היהודית באנטוורפן, היה חברו הקרוב של אביגדור ליברמן, הלך לעולמו ב-2006. נמצא בבית קברות כשהוא ירוי בראשו. נטען שהתאבד, הי"ד
 • העד, תושב מולדובה, מת מהתקף לב, ב-2008, לאחר חקירתו, הי"ד.
 • העד, תושב רוסיה, לא אותר ולא נחקר, השתבץ.
 • והעדה, דניאלה מורצי, רואת החשבון מקפריסין, לפתע, שינתה דעתה, וסרבה להגיע לישראל. וכאשר נציגינו טסו אליה לקפריסין, בחודש נובמבר 2012, וראיינו אותה, היא סירבה להשיב על כל השאלות.                                                                                 היועץ המשפטי, ויינשטיין, בהתייחסו לראיון הזה עם דניאלה כתב: "...קיימת סבירות גבוהה שדניאלה לא תשתף פעולה עם התביעה במהלך עדותה...".
  * * * * * * * * * * * * *

  * * * * * * * * * * * * *
  וכך מסיים היועץ המשפטי את הדו"ח הציבורי שפרסם:

  "...סגירת תיק פלילי מחוסר ראיות מספיקות, אינה מהווה תעודת הכשר ציבורית, ואין בה כדי למחוק כליל רישומן של התמיהות הרבות בתיק... יקרא הציבור וישפוט...".  

  בזאת, העביר היועץ המשפטי, את הכדור לידינו, הציבור, ועלינו מוטלת האחריות להעביר מסר ברור וחד משמעי, לכל נציגי הציבור:   
  מי שהקו האדום אצלו עובר מעל גופם הנרצח והמעונה של עדים, לא רק שאין לו מקום למלא תפקיד ציבורי, אלא, שאין לו מקום בין בני אדם בכלל!
   
   

                                                       *****       


  עוד חיסול, בתיק אחר נגד אביגדור ליברמן, תיק "מינוי השגריר", והפעם החיסול פוליטי זדוני  לאחר שהיועץ המשפטי סגר את תיק "חברות הקש" נגד ליברמן, הוא הודיע, כי בגין התיק הקרוי: "מינוי השגריר", תוגש תביעה נגד ליברמן.


  לכאורה, זה נשמע כאילו ליברמן פעל בתיק "מינוי השגריר" כפי שפועלים נציגי ציבור רבים, כאשר הם לוחצים לקדם מי שהם רוצים בטובתם, או כשוחד, או כתגמול בגין חוב, גם כאשר האיש המוצע לתפקיד אינו ראוי לתפקיד ועלול לגרום נזק למדינה.

  כדי למנוע מינויים לא ראויים, שעלולים לגרום נזק למדינת ישראל, הוקמה במשרד החוץ ועדה מיוחדת שתפקידה לברור מבין כל המועמדים את הראויים ביותר לשמש שגרירים, על סמך תעודות, חוות דעת והמלצות... שר החוץ רשאי להמליץ בפני הוועדה על נציג מטעמו, אך הוא מנוע מלקבוע מי ימונה.  במקרה זה, שר החוץ, אביגדור ליברמן, לא הסתפק בהמלצה, אלא, פעל באופן אקטיבי למינוי השגריר
  הוא זימן לחדרו את סגנו, דני אילון, לפני כינוס ועדת המינויים של משרד החוץ, שבראשה הוא עמד, והודיע לו, כי יש לקדם את השגריר בן אריה לתפקיד השגריר בלטביה, תוך העלמת עובדת התנהלותו הפלילית על בן אריה, שהוא עצמו היה עד לו. 

  אילון הבין, כי ליברמן לא ממליץ בפניו על השגריר בן אריה, אלא, שזה תכתיב חד משמעי, שבצידו איום: או שאתה ממנה את המועמד שלי, או שאתה הולך הביתה.
  וכך, למרות שאילון כלל לא הכיר את המועמד של ליברמן, וחרף חוות הדעת השלילית שחיבר ויקטור הראל, המפקח הכללי בשירות החוץ, על תפקודו של המועמד של ליברמן, קודם בן אריה, המועמד של ליברמן לתפקיד שגריר ישראל בלטבייה.  

  על מה זכה בן אריה, לתמיכה אקטיבית ונחרצת כזו מצד שר החוץ, אביגדור ליברמן?
  ליברמן פעל ויזם למימוש מינויו של בן אריה, בעודו מודע למעשיו הפסולים, לאחר שזה הדליף לו מידע סודי על חיקור דין בעניינו באוקטובר 2008, בתיק חברות הקש, שנסגר בשל קושי בהבאת עדים.  

  תזכורת:

  בשנת 2008 נחקר העד ממולדובה, ולאחר חקירתו, הוא נרצח בשיטת מוות בהתקף לב.  השאלה:

  האם המידע שמסר השגריר זאב בן אריה לליברמן בשנת 2008אודות חיקור הדין של העד ממולדובה, הביא על העד את  מותו המפתיע בהתקף לב?... לי אין ספק בכך...

  מספר ימים לפני מתן פסק הדין בתיק מינוי השגריר, התראיינה עו”ד אביה אלף, מי שעמדה בראש המחלקה הכלכלית בפרקליטות, וניהלה את תיק חברות הקש נגד אביגדור ליברמן, ולהלן כתבתם של גידי וייץ ורויטל חובל:

  להלן אצטט את עו"ד אלף מתוך הכתבה:
  “עד אחד נעלם, עד אחר התאבד - כנראה בשתי יריות על הקבר של אימא שלו, היו כל מיני מקרים מאוד משונים בתיק הזה. כל הזמן הרגשנו שיש מישהו אחד שצועד צעד אחד לפנינו. הבנו שמה שאנחנו יודעים, יודעים לפנינו....
  הגיע לכאן עורך דין משווייץ שהיה דרוש לעדות - הוא היה נאמן של חברה בשווייץ שעשתה את עסקת הסוכר הגדולה, שבה הוזרם המון־המון כסף לאחת מהחברות שנחשדה שהיא בשליטת ליברמן. כשעורך הדין הגיע לארץ, הוא ישר אמר בעדותו שעוד לפני שהמשטרה הצליחה להגיע אליו, כבר התייצב אצלו עורך דין מהמכובדים מאוד בארץ ואמר לו מה הוא צריך לעשות.
  הייתה תקופה שבאמת חששנו מהאזנות. הייתה תקופה שהייתי בטוחה שעוקבים אחרי, ויש לי גם סימוכין לזה. כתבתי לעצמי. בשלב מסוים הלכתי למשטרה ואמרתי להם שלדעתי יש להם חפרפרת. קצין ביחידה הושעה לאחר שעלה חשד שהוא היה בקשר עם אחד הנחקרים. הייתה פה ממש מסכת שלמה של שיבושים והטרדות.
  פרשת השגריר היא חלק מזה. כשנסענו לחו”ל לחיקורי דין, חשנו שהיה שם מישהו קודם ושלא כל כך משתפים איתנו פעולה. כשהגענו לקפריסין, הבנו שמישהו ביקר לפנינו וביקש שיעשו כל מיני הכנות”.


  רביעי, 6.11.2013 ביהמ"ש זיכה את ליברמן מתיק מינוי השגריר... ולפני הכל הוא הלך להודות לאלוהים על החסד שעשה עמדו...
  נבחרי ועובדי ציבור והפשע המאורגן בישראל!  חברת הכנסת והדוגמנית, אורלי לוי אבקסיס, העומדת לאסוננו, בראש הוועדה לזכויות הילד בכנסת... הכינה חוק הנאצי המונח על שולחן הכנסת, שעיקרו, חיסול המשפחה ופיתוח הסחר בילדים במדינת ישראל... כשיטה לחליבת הקופה הציבורית...


  פרשת "חברות הקש" של אביגדור ליברמן, וחיסול כל העדים המרכזיים בתיק נגדו כמו גם השתקת עדה... שהביאו לסגירת התיק נגדו... בסעיף חוסר ראיות מספיקות...