יום רביעי, 26 במאי 2021

2021 - יוטיוב מעדכנים את התנאים וההגבלות, ואיך זה מאיים עלי?

ערוצי היוטיוב שלי, הם כלי בידי לחשוף את תעשיית הרצח השולטת בחיי.
אני מתעדת את הפשעים, הטרור וההתנכלויות שאני חווה, בזמן אמת... ומפרסמת בערוצים שלי.

להלן ערוצי היוטיוב שלי:

ערוץ "ובערת הרע מקרבך"  - מייל:  taichermiller@gmail.com

ערוץ "חוק מאבק באירגוני פשיעה תשס"ג-2003" - מייל:  mtm.nayad@gmail.com

ערוץ "אנחנו נשנה" - מייל: malka.17vip@gmail.com

ערוץ "לברית עם לאור גוים" -  malka.mta@gmail.com

ערוצים נוספים פחות פעילים.

 

לאחרונה, קיבלתי הודעות במייל של כל הערוצים, שעניינו עדכון התנאים וההגבלות.

רצ"ב החלק שהקפיץ אותי:מיותר לומר, כי תנאי זה אינו ריאלי בסוג סרטונים כפי שאני מעלה, שכן, אני מתעדת אירועי פשע בזמן אמת, ולכן, לא ניתן לצפות שאבקש מהעבריינים רשות לצלמם בשעה שהם מבצעים בי את זממם...  אלא, שבפשע הזה השולט בחיי, אין שום דבר שפועל בהגיון... 

וכמי שצופה פני העתיד, אני רואה את בעלי הכוח וההון השולטים בחיי, מפעילים גורמי פשע מתוך צוות יוטיוב כפי שעשו בעבר, ואלה יחסמו לי את הערוצים או יסירו לי סרטונים, שמרתיעים את בעלי הכוח השולטים בחיי...

יובהר, כי כל העבריינים המופעלים לפגוע בי, מציגים מכובדות כשהם מחוץ לפעילותם הפלילית... כך גם העבריינים בצוות יוטיוב, שיחבלו בערוצי היוטיוב שלי, בעילה של "זיהוי פנים".

מאחר שכך, מיהרתי להקדים תרופה למכה, וכתבתי משוב לצוות יוטיוב, ובו חידדתי את הברור לגבי הערוצים שלי המופעלים באופן מוקפד להוראות החוק.

להלן המשוב ששלחתי בתאריכים 25-26.5.2021, מיד עם קבלתי את המייל:

אל: צוות יוטיוב

שלום רב,

שמי מלכה טייכר-מילר

ת.ז.  05018907-5

נייד:  0525396597

‫מייל:  malka.17vip@gmail.com - mtm.nayad@gmail.com - taichermiller@gmail.com

 

אבקש להגיב ל"תנאים החדשים של יוטיוב", ששלחתם אלי, ולהתייחס לסעיף :

"הגבלות על זיהוי פנים ללא רשותו של אדם".

בערוץ היוטיוב שלי אני מפרסמת אירועים קשים שאני חווה מידי גורמים זדוניים המשליטים טרור בחיי, באופן יזום ומאורגן.

בין היתר, אני חווה אלימות פיזית ומילולית, פגיעה בכבודי ובשמי הטוב, גרימת נזקים זדוניים בביתי, בילוש ומארבים, התנכלויות ואיומים על חיי לרבות השתלטות על זכויותיי בדירתי... וחדירה לפרטיותי

העבריינים יכולים להיראות הגונים ותמימים, אך זה מסווה לפשע.

הסרטונים שלי מסייעים לקורבנות רבים החווים כמוני, טרור שטני... אדם תמים לא יכול להעלות על דעתו פשע מאורגן אכזרי כזה.

אני זוכרת את התסכול שהיה לי, עד שחשפתי את הפשע הזה השולט בחיי.

קורבנות רבים הגיעו אליי דרך הסרטונים שלי, וביקשו ממני עיצה... לכולם אמרתי, לצלם ולפרסם... זה כלי מרתיע.

קורבנות אחרים דיווחו לי, שחלק מתוקפיי פעלו גם נגדם... התוקפים כולם, מופעלים ע"י חברות חקירות פרטיות, כשכירי חרב נגד קורבנות תמימים.

מתוך אתר הכנסת: "חוק הגנת הפרטיות והזכות לפרטיות בעידן האינטרנט".

חוק זה נותן היתר להפר את הזכות לפרטיות במקרים מסוימים... מתי מותר להפר את הזכות לפרטיות:

ואצטט מתוך האתר את הדברים העוסקים בסוגיה זו

"...החקיקה והפסיקה בישראל שואפים לאזן בין הזכויות השונות. כאמור, הזכות לפרטיות היא זכות יסוד אך גם היא לפעמים מפנה את מקומה בפני אינטרסים אחרים, למשל, הצורך להבטיח את ביטחונו של הציבור הרחב ובכלל זה, מותר למאבטח בכניסה לקניון להסתכל בתיק שלנו..."

חוק הגנת הפרטיות עצמו מפרט מקרים שמצדיקים את הפרתו, למשל,

אם הפרסום היה אמת והיה בו עניין ציבורי המצדיק אותו, 

או הייתה קיימת חובה מקצועית לפרסמו..."

 פרק א' לחוק הגנת הפרטיות, מגדיר 11 מצבים שעשויים לעלות לכדי פגיעה בפרטיות...

סעיף 2(1) מצביע על בילוש או התחקות אחרי אדם, העלולים להטרידו, ובכך לפגוע בפרטיותו.

אני סובלת קשות מפגיעה בפרטיותי, בין הייתר, כמפורט בסעיף 2(1) הנ"ל.

ומיותר לומר, כי בילוש נעשה ע"י מצגי שווא מיתממים, כמו למשל,

שימוש בילדים, קשישים, נכים, שימוש בחזות חרדית, שכנים וכדומה...

אני מצלמת את ההטרדות האלה ומפרסמת אותן, וזה מסייע לי, אך מסייע גם לקורבנות רבים כמוני להבין את פשר ההטרדות שהם חווים בדיוק כמוני, המונעים מהם לחיות כאחד האדם...

לאור הנ"ל, לא סביר בלשון המעטה, לדרוש ממני שאבקש מתוקפיי ומטרידיי הרבים, רשות לצלמם בשעת מעשה...

מה גם שמתקיימים בסרטוניי דרישות החוק כמצוטט לעיל:

"פרסום אמת שיש בו עניין ציבורי המצדיק אותו"

 אי לכך, אבקשכם שלא לפסול את הסרטונים שאני מעלה בערוץ היוטיוב שלי..

 בכבוד רב,

מלכה טייכר-מילר

******

אעדכן בכל התפתחות.