יום שני, 14 ביולי 2014

התכתבות - חביבי

מדינת ישראל-משרד המשפטים-לשכת פרקליט מחוז ירושלים
רח׳ עוזי חסון 4 (ת״ד823) טל׳ 6208177/8 פקס׳ 622385
כ׳ כסלו תשס״א
17 דצמבר 2000
פ.מ.: פ/5437/00.
דחוף נשלח לפקס מס׳ 5683133.

אל: פקד עופר שומר קצין נוער, משטרת ת. מוריה.

הנדון: שינוי תנאי שחרורה בערבות של הנאשמת ואיולט (בן מריאן ) חביבי ילידת 1966, ת״ מס׳ 11663309- בתיק ב״ש 1865/00 של ביהמ״ש המחוזי בירושלים (בת״פ 1264/00.

מצורפת בזאת החלטת בית משפט המחוזי בירושלים (כב׳ סגן הנשיא השופט י׳ צמח) הנותנת תוקף לשינוי תנאי שחרורה בערבות של הנאשמת ואיולט חביבי בתיק הנ״ל.

הבהרת השינוי:

1.כפי שהודעתי לכם במכתבי הקודם (מ-17.12.00) בהחלטת ביהמ״ש מ-15.12.00,בתיק הנ״ל, אימץ ביהמ״ש את ההסדר שבין הצדדים לאלטרנטיבת מעצר לגבי הנאשמת הנ״ל, כמפורט בנספח שסומן ע״י בית-בית המשפט באות ״א״ ושצורף למכתבי הקודם (מדובר במכתבי מיום 14.12.00 של הח״מ לב״כ הנאשמת עוה״ד גד טל, והמכיל את ההסדר שאותו אימץ ביהמ״ש בהחלטתו).

2. בהתאם לשינוי עליו הוסכם, שונו תנאי שחרורה של הנאשמת בהתאם לסעיף 9 שבבקשתנו,כלהלן:

התנאים שבסעיפים ״א״ ו- ״ה״ שבנספח א דלעיל (המצורף בזאת לנוחיותכם) ישונו כלהלן:


שינוי סעיף א- 
״ מעצר שכונתי״ בבית אמה של המשיבה בשכונת ״נווה יעקב״ בירושלים. 
שינוי סעיף ה-
התייצבות המשיבה בתחנת המשטרה הקרובה בנוה-יעקב בירושלים שלוש פעמים בשבוע. 

כמו״כ אישר ביהמ״ש בהחלטתו כי על הערבים לחדש את ערבותם (ניתן שיעשה הדבר תוך זמן קצוב בפני קצין משטרה) לגבי שינוי התנאים כאמור.נא להפקח ולהקפיד את תנאי שחרורה בערבות, כמפורט בסעיפים א,ה,ו,ז אכן יבוצעו ע״י הנאשמת. אם לא - יש לעוצרה, בהתאם לסעיף ח, ולהביאה בתוך 24 שעות לביהמ״ש.

כמו״כ אודה לך על עשיית בירור, אם הערבים חידשו את ערבותם בתיק ( הערבים הם: אחיה של הנאשמת, פול סמולינסקי שכתובתו: רח׳ עמיחי 22/5 רמלה וכן הוריה של הנאשמת בנווה-יעקב, ושאצלם אמורה הנאשמת להתגורר החל מאתמול. נא פעולתכם בדחיפות.

בברכה 
דרורה נחמני-רוט,
סגנית בכירה ראשונה לפרקליט המחוז וממונה.


*********************************

אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה