יום רביעי, 18 ביוני 2014

החוק הנאצי של חברת הכנסת הדוגמנית, אורלי לוי אבקסיס, העומדת לאסוננו, בראש הוועדה לזכויות הילד בכנסת... עיקרו של החוק, חיסול המשפחה על מזבח הסחר בילדים במדינת ישראל, באמצעותו נחלבת הקופה הציבורית...

עַמְּךָ יְהוָה... אַלְמָנָה וְגֵר יַהֲרגוּ וִיתוֹמִים יְרַצֵּחוּ: וַיּאמְרוּ לֹא יִרְאֶה-יָּהּ... 


בתאריך 13.3.2013 בשיאם של זעקות השבר של רבבות הורים, קורבנות הרווחה במדינת ישראל, וכתבות אין ספור מזעזעות, שחשפו את פשעי הרווחה, והרעידו את אמות הסיפים של המדינה, קמה הגברת הדוגמנית, ששמו אותה לעמוד בראש הוועדה לזכויות הילד בכנסת, והכינה חוק נאצי... 

החוק עדיין לא אושר, אך הוא נמצא בקנה, מחכה לשעת כושר... החוק נותן  בידי פושעי הרווחה עוד כלים ועוד כוח לשלוט בחיינו ולחסל משפחות וילדים באופן חוקי ונקי... באצטלה של "טובת הילד"...
מטרת החוק חולנית ושטנית שהדעת אינה מצליחה לתפוס... לאפשר לפקידי הסעד המושחתים לעמוד במכסת הילדים בסיכון, שהמדינה התחייבה לספק לבעלי ההון, עבור המכלאות שהקימו... 

המכסה עומדת על מינימום 10,000 ילדים בסיכון שיש לספק כל שנה... 

ראשו של כל ילד הנכלא במכלאות הרווחה, שווה 17,000 ש"ח בחודש... כלומר, הקופה הציבורית נשדדת כל חודש ב-170 מיליון ש"ח, שהיו יכולים לשמש לצמצום העוני...


כדי לספק כמות כה גדולה של "ילדים בסיכון" כל שנה, זקוקים פושעי הרווחה, לחוקים, שיאפשרו להם לבצע את המשימה השטנית הזו, באופן חוקי ונקי... לשם כך, יש צורך במחוקקי חצר...

כל פשע מאורגן שולח זרועות לצומת החקיקה... וכך מסתבר, גם פשע הסחר בילדים במדינת ישראל...  
הדוגמנית שלנו, אורלי לוי אביקסיס, התגלתה כמחוקקת החצר של ארגון הפשע השטני ביותר הפועל במדינת ישראל, הוא משרד הרווחה, העוסק בסחר בילדים למטרת רווח...ומכאן שמו "רווחה".
ולהלן החוקחוק חדשואצטט את דברי ההסבר לחוק השטני הזה, שנתנה הגברת המחוקקת:

"..המקום הטבעי והנכון לכל קטין הוא בחיק משפחתו... חובתה של כל משפחה לספק לו תנאים שיבטיחו את שלומו והתפתחותו... יחד עם זאת, יש משפחות שאינן מסוגלות להבטיח לילדיהן את התנאים הדרושים... קטינים שחיים במשפחות כאלה חשופים לסכנות של הזנחה קשה ואף להתעללות פיזית, מינית ונפשית. ילדים אלה זקוקים לסידור חוץ ביתי ועניינו של חוק זה הוא לדאוג כי מרגע שנקבע על ידי הגורמים האמונים כי ילד זכאי למסגרת מעין זו, תחויב המדינה לדאוג לכך ולא ייווצר שמצב בו ילדים בסכנה נותרים בסביבה המסכנת אותם בשל מחסור בתקציב...".

מסריח?
זה טבעו של נאד, להסריח...

יא אורלי, מה השתבש אצלך?... השכל?... המוסר?... או אוליי שניהם?...
באיזה בית בדיוק אבא שלך גדל... אני שרצתי בבית של סבתא וסבא שלך בלוד... ואני יודעת בדיוק באיזה בית אבא שלך גדל... וכמוהו, הגיס שלך שנרצח מקסים לוי.... מאיפה ינקת את החרה הזה שכתבת... את לא מתביישת... את לא חוששת מאלוהים שיבוא אתך חשבון בדרכו... "אבות אכלו בושר ושיני בנים תכהינה"?...
מיליארדים... מיליארדים את מסייעת לגנוב מנזקקים כדי לרפד את הטייקונים השפלים,  שיקדמו את האינטרסים הפרטיים שלך....
את משחזרת את הטעות שעשה דודך מקסים לוי... שנרצח!

בפשע הזה, מי שמזדהם טובע וסוחף אחריו את יקיריו... לתהום...


איך בדיוק לשיטתך, משפחות שאינן מסוגלות להבטיח לילדיהן את התנאים הדרושים, ילדיהם חשופים לסכנות ההזויות שציינת... מי האכיל אותך בחרה הזה?... פקידת הסעד המסוכנת, חולת הנפש, חנה סלוצקי?...

האומנם אינך יודעת, כי בבתים שאין שם עושר... יש שם הרבה חום ואהבה ומשפחתיות.... וזה לא נחשב בעינייך?... אדם הזוי שכמוך!... האם לשיטתך, בפנימיות הילדים בסיכון מוצאים את הביטחון, החום והאהבה להם הם זקוקים כדי לצמוח בוגרים בריאים בנפשם ובגופם?...  מי את אורלי?... אדם מסוכן... המסכנת את ילדינו... את עומדת בראש וועדה לזכויות הילד וכל פעילותך היא לרמוס את זכויות הילד דק עד עפר... בידיעה ברורה שאת רוצחת את חייו ועתידו...

כך אורלי, מי לימד אותך לעשות קריירה מנפשם המעונה של חסרי ישע?


זכות ראשונית של ילד לגדול במסגרת משפחתו, עם אחיו והוריו הביולוגים ועם בני משפחתו המורחבת, להתחנך ע"י הוריו ועל מורשתם... גם כשההורים מיעוטי יכולת ו/או מכים את הילד כשיטת חינוך... זו אינה אלימות, זו מנטליות, שמחייבת שילוב ההורים בסדנה מתאימה....

חובתה של המדינה להבטיח את מימושה של זכות ראשונית זו... ורק לשם כך הוקמה הרווחה... לא כדי לרפד את כיסם של הטייקונים שהקימו מכלאות נאציות במדינת ישראל....

ואת אורלי, זה תפקידך לדאוג שירוכזו  מירב המאמצים והמשאבים בפיתוח שירותים בקהילה על מנת שילדים ונוער מרקע מוחלש (המוגדרים על ידי הרווחה ''ילדים בסיכון'') לא ינותקו בכפייה ממשפחותיהם ומהקהילה למוסדות סגורים ומנוכרים...  ששם הם מחוסלים.
לחילופין, למנוע גם סחר בילדים באמצעות האומנה שהיא ענף נוסף שפל ונתעב של הרווחה באמצעותו הרווחה חולבת את הקופה הציבורית... 


במקום להעביר כל חודש 17,000 ש"ח לטייקון מסריח... תחת הכותרת הצלת ילד בסיכון... להעביר רק -.3,000 ש"ח למשפחה, והמשפחה כולה תינצל... משפחה שלמה... הורים וילדים... המה מה... הצלת משפחות זה לא האינטרס של בעלי ההון ששלחו את הדוגמנית להגן על כיסם... 

יא אורלי, מכרת את נפשך לשטן?... אינך רואה ואינך חשה את סבלם של קורבנותיך... אינך מרחמת על נפשם המעונה של ילדים תמימים ומשפחותיהם הסובלים?... תיזהרי גברת... יש אלוהים... והוא מעל הטייקונים... ובארסנל של אלוהים יש 10 מכות ועוד... והוא בא חשבון נוקב עם כל מי שיש בידיו להציל ילד ומשפחתו, ואינו עושה זאת... וחשבון מיוחד הוא שומר עם מי שגם מסייע באופן אקטיבי בחיסולם של ילדים ומשפחותיהם...


וכך פסק נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק: 
 "...עקירת אדם מביתו אף לזמן קצר, העברתו הכפויה למקום אחר, פוגעת קשה בכבודו, בחירותו ובקניינו... ביתו של אדם, אינו רק קורת גג לראשו... אלא, גם אמצעי למיקומו הפיזי והחברתי של אדם, של חייו הפרטיים ויחסיו החברתיים... כמה זכויות אדם בסיסיות נפגעות בשל עקירתו הלא רצונית של אדם, והעברתו למקום אחר?...".

בקישור זה החוק הנאצי שהפליצה אורלי לוי אביקסיס שפורסם באתר "כנסת פתוחה"

כנסו ותביעו עמדתכם על החוק הזה, שדינו כמו גם חוקים נאציים שכבר אושרו, להירקב בשאול!


רבבות ילדים נעקרים מביתם בעילות שווא כדי לסחור בהם... מדינת ישראל, מחסלת את הוריהם בשיטות שטניות וסוחרת בילדים... חלקם של הילדים יועד למלא מכסות לפנימיות טיפוליות, לכן הם עוברים סימום וחוויות קשות כמו אונס יזום ומתוכנן, מכות ועונשים משפילים, הרעבה וביזוי, אלימות מילולית ונפשית, ומניעת צרכים בסיסיים תוך ניתוקם מהוריהם האהובים... עד שיהפכו חולי נפש... ויסיימו את חייהם במכלאות אכזריות שאין להם מקום במדינת ישראל....

בגין הפשע השטני הזה אורלי את אישית תשלמי מידי אלוהים...
את נושאת על גבך את סבלם של קורבנותייך המובלים כשה לטבח... בידייך ומחובתך להצילם מידי זונות הרווחה... אך את בוחרת מסיבות של טובות הנאה למסד את "תעשיית הרצח" השטנית הזו, בה משמשים ילדי הרווחה האומללים והוריהם חסרי הישע... פס ייצור...


*****
אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!

לינדבויים מרה, ניצולת שואה בת 85, ממגדל העמק, רופאה במקצועה, הותקפה ע"י הפסיכיאטר המחוזי צפון, שניסה להעלימה... בדרך זו חולבים רכושם של ניצולי שואה...

בתאריך 1.7.2014 פרסם מאיר זגורי, בפייסבוק, סטטוס שזעזע את כל הרשת... 
בכתבה שלהלן נאמר: "טוענים שמנסים להשתלט לה על הבית"....
לי אין ספק שהבית הוא רק חלק שולי ברכושה... כך משתלטת המדינה על רכושם של עריריים...
‏‎Meir Zaguri מאיר זגורי, שכן של הקשישה... ביום האירוע, הוא זה שמיהר לעזרתה מיד כששמע את צעקותיה לעזרה, והוא זה שגם פרסם את הסיפור בפייסבוק... למאיר זגורי מספרה בקרבת ביתה של הקשישה.
שני - 7.7.2014
שלום לכולם הרגע חזרנו מביקור אצל הגברת מרה בשער מנשה בית חולים פסיכיאטרי האשה מרגישה טוב היא מוסרת תודה לכל האנשים שעוזרים בחזרה הביתה האישה זיהתה אותנו כאנשים שעזרו לה באותו יום הנורא היא כמובן בכתה וביקשה שהיא רוצה הביתה אינה מבינה מדוע אשפזו אותה בכפיה מבקשת בכל לשון של בקשה שהיא רוצה לחזור הביתה ואינה מעוניינת להישאר שם... היינו 4 אנשים שם וכולנו התרשמנו שהיא שפויה לחלוטין ומודעת לעצמה... היא ביקשה לדבר בטלפון ונתנו לה. יש לציין שזכרה את מספר הטלפון בע"פ והזיכרון שלה צלול לחלוטין... אנו מבקשים מכולם לא להרפות עד שתשוב לביתה בריאה ושלמה אני לא מעלה תמונות עכשויות, אבל יש לנו אותם, וסרטון שהיא מדברת בבהירות וצלילות דעת אפילו רצתה שאני אספר אותה.
  הפסיכיאטר המחוזי  מוסמך להורות על אשפוז כפוי.

  כדי שהפסיכיאטר המחוזי יוציא הוראה לבדיקה/אשפוז כפוי...

  חייבים להתקיים התנאים הבאים, כולם ובמצטבר:


  1. האדם מצוי במצב פסיכוטי.
  2. כתוצאה מהמצב הפסיכוטי קיימת סכנה לאדם עצמו (אובדנות) או לאנשים סביבו (תקיפה) באופן מיידי.
  3. האדם סירב להיבדק/להתאשפז מרצון.


  כיצד מתבצעת הבאת האדם לבית החולים:  
  הוראת הפסיכיאטר המחוזי נמסרת לחברה לביצוע הוראות כפויות...
  קיימות מספר חברות שזכו במכרז שתפקידן להביא את האדם לגביו ניתנה הוראת הבדיקה/האשפוז לבית החולים. 


  קישורים לכתבות 

  אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!

  1.7.2014 - פרופיל זדוני בשפה הערבית, הצטרף לדף המאבק שפתחתי בפייסבוק, שאינו פעיל עקב חבלה זדונית שבוצע בו...  בתאריך: 17.11.2012 פתחתי בפייסבוק דף מאבק נגד "תעשיית הרצח" שנועד לשרת את המאבק שאני מובילה לחיסול הפשע הזה... להלן צילום מתוך הדף...

  בתאריך 10.12.2013, כעבור כשנה, גיליתי לפתע, כי הדף חובל באופן שנחסמתי כמנהלת בדף שלי... ופתחתי דף מאבק חדש והדף הזה הפך להיות לא פעיל... להלן ההודעה שפרסמתי לידיעת חברי הדף...


  בתאריך: 1.7.2014 גיליתי באקראי, כי בדף הזה, שאינו פעיל, מופיעה פעילות אחרונה מתאריך: 26.6.2014 של אוהד ערבי... להלן הקישור לפרופיל:  نور جزائري וצילום ההתראה על הצטרפותו לדף...  

  הפרופיל נחסם.

  הרקע

  כקורבן של "תעשיית הרצח" שהשתלטה על משפחתי ומחסלת בנו בשיטות שונות., מתוך מזימה לחלוב מאיתנו את הפיצויים שקיבלו הוריי ניצולי השואה מגרמניה, ואת השקעות הענק שנוצרו מפיצויים אלה במהלך כל השנים, אני מתמודדת עם כמה תוכניות חיסול שהוכנו עבורי, אחת מהן להציג אותי כמי שמקושרת בקשרים בלתי ראויים עם גורמים ערביים... מה שמאפשר לרצוח אותי ולקשור את הרצח שלי לקשרים המפוקפקים שכביכול יש לי עם גורמים אלה... 

  תסריט הזוי זה הנו חלק ממזימה סדורה, כפי שניתן גם ללמוד מהקישור הרצ"ב: 
  דצמבר 2012 - מרס 2013 - מעקב אחר פרופיל זדוני: "מלי זבדזקי סימור", שנשתל לי בפייסבוק.

  ****************************


  אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!

  השופט בדימוס צבי אלימלך טל - שנכנס לעליון על כיסא של שופט דתי - כלל אינו יהודי.

  בשנת 1978 מונה השופט צבי טל לשופט בית המשפט המחוזי בירושלים...  שימש בתפקידו זה עד שנת 1993, אז מונה כשופט בפועל בבית המשפט העליוןבכיסא של השופט הדתי... 

  בשנת 1997 פרש לגמלאות ובשנת 1998 מונה ליו"ר ועדת העיזבונות, העוסקת בחלוקתם של עזבונות שניתנו למדינה

  ועדת העיזבונות... מהי?

  מהם המקורות לעיזבונות?
  • אנשים שהורישו חלק מירושתם למדינה...
  • אנשים שמתו עריריים ללא יורשים...
  • אנשים שהממסד חיסל אותם בשיטות שטניות... אשפז אותם בכפייה בבית חולים לחולי נפש, שם הם עוברים "טיפול" שנועד לדרדר את מצב בריאותם הפיזי, ואז הם מועברים לבית אבות... לשם סיום חייהם באופן יזום, בהשפלה ובהתעללות שטנית... ואז המדינה משתלטת על רכושם של קורבנות חסרי ישע אלה... למרות שלרובם יש יורשים... המדינה "מטפלת" ביורשים ומסתירה מידיעתם את הירושה שלהם... "הטיפול" ביורשים מוביל אותם להיזרק לרחוב ולחיות מקיבוץ נדבות... והם מסיימים את חייהם בטרם עת... 
  בדו"ח מבקר המדינה לשנת 2002 נמתחה ביקורת על השופט צבי טל, שפעל בניגוד אינטרסים... בתפקידו כיו"ר ועדת העיזבונות:

  בין הנושאים שגילה המבקר בלטה העובדה שיממה לאחר מינויו של טל לראשות הוועדה ב-98', נבחרה רעייתו כחברה בוועד המנהל של עמותת "אמונה"-... עמותה זו קיבלה במהלך שנה וחצי סכום כולל של כ-8 מיליון שקלים, פי כמעט שמונה מהסכום הכולל - 1,200,000 ש"ח, שקיבלה בכל 7 השנים שקדמו לכהונתו של טל בוועדת העיזבונות. 
  כ"כ, 2 עמותות של מרכז ישיבות בני עקיבא תוקצבו בסכומים עצומים של 4.8 מיליון שקל ו-3 מיליון שקל. זאת על אף שהגירעון שלהן עמד על אותו סכום.... עפ"י תקנות הוועדה, כספי העיזבונות לא מיועדים לכיסוי גירעונות....
  כ"כ, המנהל האדמינסטרטיבי של אחת משתי הישיבות שתוקצבו, ישיבת הרוא"ה, היה לא אחר מאשר יועצו של השופט טל בוועדת העיזבונות, צבי צויבל. שאף נכח בחלק מדיוני הוועדה

  פרקליטת המדינה דאז, עדנה ארבל, החליטה כי אין יסוד להעמיד לדין את השופט בדימוס, שהעביר תקציבים של ועדת העזבונות לעמותות הקשורות לבני משפחתו... "הוא פעל באופן אוביקטיבי בהעברת התמיכה לעמותה הקשורה לאשתו"

  אך בד בבד, נאלץ לעזוב את תפקידו כיו"ר ועדת העיזבונות.

  ******************************

  כשיצא לפנסיה פרסם השופט בדימוס צבי טל, ספר אוטוביוגרפי: "עד בוא השמש"... לדבריו: הספר מיועד לנכדיו... 


  אדוני השופט בדימוס, צבי אלימלך טל... מאחר ולא כללת את הסיפור שלהלן בספרך... כי גיבוריו אינם דמויות מופת... אלא, סתם קורבנות "תעשיית רצח" במדינת ישראל... לקחתי על עצמי לתעד את סיפורם... למען נכדיך... 


  ראשיתו של הסיפור בתביעה שהוגשה                                                  בבית משפט המחוזי בירושלים                                                                                                 תיק מספר: 388/84

  מדינת ישראל
  נגד 
  יוסף מוטרו 
  אבי מזרחי 
  שניהם משכונת נווה יעקב, ירושלים,
  ונגד
  אלי דוידיאן 
  משכונת רמות, ירושלים,
  בפני כבוד השופטים:
  מהות התביעה:

  אונס אכזרי שביצעו הנאשמים בקטינה בת 17, שגם התעללו בה... 
  קורבן האונס, הייתה נערה תמימה, בשם: ויולט סמוליניסקה, בת לאבא יהודי ולאימא נוצרייה, חסידת אומות עולם... משפחתה עלתה ארצה מפולין, שנה קודם לכן, והתיישבו בשכונת נווה יעקב בירושלים... 

  ויולט הילדה, סבלה מהתנכלויות מידי ילדים בשכונה... והיא האמינה כי ההתנכלויות קשורות לכך שאימה נוצרייה... 
  אך כשבגרה, והתברר לה שההתנכלויות ממשיכות לרדוף אותה ללא רחם... גם ע"י גורמים מושחתים במערכת הממסדית, שהפכו אותה לשק איגרוף בידם... ורצחו את חייה באופן שיטתי ומאורגן... הבינה ויולט, שעליה לחפש מניע לפשע הזה השולט בחייה... 

  והתברר לה, כי היא קורבן של פשע מאורגן, הזומם לחסלה, בשל היותה עתידה לרשת נכסים רבים שאביה ניצול השואה צבר מכספי הפיצויים שקיבל... והמדינה רוצה להשתלט עליהם...
  ויולט הילדה, הגיעה לארץ בגיל 16...  ובגיל 17 נאנסה באכזריות... 

  במהלך חודשי ההמתנה לפתיחת המשפט, פגשה ויולט את חיים חביבי, והם התיידדו... חיים תמך וחיזק את ויולט, שהתקשתה להתאושש מהאונס האכזרי והאלים שחוותה... והקשר ביניהם הלך והתהדק...

  חיים חביבי - שבהמשך נישא לויולט - מספר:

  "...בעת שויולט ואני היינו נפגשים כידידים... יום אחד ניגשו אלי הבריונים שתקפו את ויולט, והציעו לי כסף כדי שאשכנע את ויולט למשוך את תלונתה נגדם... כמובן שסירבתי ודיווחתי על כך... כשנפתח המשפט הוזמנתי להעיד בקשר לזה...".

  "..ראשונה, עלתה ויולט להעיד...  לפתע פנה אליה השופט צבי טל ושאל אותה: את יהודייה?... לא הבנתי מה זה משנה לשופטים אם ויולט יהודייה... ואם היא נוצרייה את מותר לאנוס אותה?... ראיתי שויולט חשה לא בנוח... אבל היא השיבה לו: אני בת לאימא נוצרייה ואבא יהודי... ואז לפתע הטיח בה השופט צבי טל בלעג: 

  "...אה, אז את זונה נוצרייה!..."


  "...חטפתי שוק... הייתי בהלם... לא האמנתי למשמע אוזניי... רעדתי בכל גופי ופחדתי נורא... לא הבנתי איך אף אחד לא מגיב על הערה כזו... 2 השופטים האחרים שישבו בהרכב, נראו משועשעים... הסתכלתי על נציגי התביעה שגם היו בהלם... וראיתי את ויולט עומדת לפרוץ בבכי על הדוכן.... לפתע אמרה: "...אני לא רוצה... אני רוצה ללכת מפה...". השופטים הבהירו לה בטון תקיף, שהיא לא יכולה ללכת, כי היא חייבת להעיד... והיא נשארה להעיד בתחושת אונס...".


  "...האנסים ועורכי הדין שלהם, קרנו מאושר וצחקקו ביניהם... לא הבנתי איך שופטים מרשים לעצמם לנבל כך את הפה באולם בית משפט, ולהתעלל בקורבן אונס...  הבנתי שזה משפט מכור... ויולט העידה בכפייה... היא רק רצתה לסיים ולברוח מהמקום המזוהם הזה... בהמשך היא אמרה לי... שהיא הרגישה שהיא עברה אונס שני מידי השופטים..."


  בבית חולים שערי צדק, שכבה ויולט חבולה וכואבת... במצב טראומתי... אך הרופאים לא טיפלו בה, לא בדקו אותה, לא הרגיעו אותה, לא נתנו לה את הטיפול הרפואי שהייתה זקוקה לו... במקום זאת, הם הזמינו פקידות סעד...
  פקידות הסעד, התעלמו ממצבה האנוש, והודיעו לה: "את חייבת ללכת להוסטל... כי את עולה חדשה...". 
  ויולט הקטנה לא הבינה מה רוצים ממנה, שהרי טוב לה בבית עם הוריה... והיא מיהרה להשיב: אני חוזרת הביתה... ורק הביתה... לא לשום מקום אחר...  ויולט אומנם חזרה לבית הוריה... אך היא לא ידעה, כי העובדות הסוציאליות הנאציות של מדינת ישראל כבר סימנו אותה לכלייה...


  "...למרות שהאנסים הודו בחקירתם במשטרה בביצוע האונס וההתעללות, הם הכחישו הכל בבית המשפט...".

  "...איש לא עדכן אותנו בתוצאות המשפט... אך אני יודע שהאנסים לא ישבו גם לא יום אחד בכלא... בינתיים אני וויולט נישאנו... רצינו לשקם את חיינו ולהקים משפחה... אך ויולט לא התגברה על האונס הברוטלי, שבוצע בה, עליו הוסיפו השופטים, כשרמסו את כבודה באולם בית המשפט...".

  "...בעקבות כך, הגישה ויולט בשנת 1988, תביעת פיצויים לבית משפט המחוזי בירושלים, נגד האנסים ונגד השופט צבי טל שכינה אותה "זונה נוצרייה"... התביעה הונחה בפני כבוד השופטת מרים מזרחי..."

  "התביעה לא נידונה, כי עורך הדין של האנסים, ראובן בר חיים, מירושלים, שייצג אותם בשנת 1984, הודיע שאינו יודע את כתובתם... וההעתקים ששלחנו אליהם "רשום", חזרו עם הערה "לא נדרש"... ולגבי החלק המופנה נגד השופט צבי טל, הודיעה לנו השופטת: "אי אפשר לתבוע שופט" וכך התמסמס התיק...".

  "...לציין, כי בשנת 2001, בעת שויולט הייתה בדרכה לדיון בהוצאה לפועל בירושלים, כשהיא אוחזת בידיה מסמכים שכללו גם את כתב תביעת הפיצויים הנ"ל... ברגע של היסח הדעת, נגנבו מידיה כל המסמכים... את הגניבה ביצעו שוטרים שבאותה עת עסקו במעקבים אחריה...".

  "שנה קודם, בשנת 2000 נכנסה לחיינו העובדת הסוציאלית האכזרית, מרים בן עטר, אשת השופט מוריס בן עטר אשר כיהן באותה עת כראש ההוצאה לפועל בירושלים... שהיה חותם בקבלנות על צווי מעצר ועיקולים זדוניים, ושולח מעקלים לבית של ההורים של ויולט ולבית שלי ולבית של האחיות שלי ולבית של האחים והאחיות של ויולט, וגם שולח פקודות מעצר זדוניות... וכל זה כדי לגרום לסכסוך בינינו לבין המשפחות שלנו... היה ברור על פניו, כי התנהלותו הזדונית של השופט בן עטר, נגדינו, נועדה לרצות את אשתו המרשעת, מרים בן עטר, ששמה לה למטרה לחסל את המשפחה שלנו... אך לא יכולתי לעשות דבר כדי לעצור את הפשע הזה...". 

  "...בשנת 1998, בבקשת רשות ערעור שהגשנו לבית משפט העליון... מינה ביהמ"ש את הפסיכולוגית חדווה הירדני, כמומחית לאבחון פסיכולוגי... שקבעה, כי ויולט לא התאוששה מהאונס האכזרי שבוצע בה בשנת 1984... והיא גם לא  תתאושש בקלות אם בכלל... עוד קבעה הפסיכולוגית, שכל המערכות שויולט פנתה אליהם לעזרה, התעלמו ממנה, ובכך אפשרו את הפשעים שבוצעו בה.... אבחון זה קיבל תוקף פס"ד של בימ"ש העליון...".


  מדינת ישראל נגד משפחת חביבי - חלק א'
  "...כ- 15 שנה לאחר המשפט המופקר שנערך במחוזי בירושלים בגין האונס... באחד הפעמים כשהופעתי בבית משפט במסגרת מאבקינו להצלת ילדינו מידי פושעי הרווחה... ראיתי בתיק שלנו, תזכירים חתומים ע"י פקידות הסעד: רות מטות, בת שבע כהן, גלית אלקלאי ועוד...  
  בתזכירים צוין במפורש שוויולט עברה אונס... והאנסים לא נענשו... אז פניתי להנהלת בתי המשפט בבקשה לקבל לידי העתק מפסק הדין בתיק האונס הנ"ל, ונאמר לי, כי אין פסק דין בתיק הזה... מוזר...".

  "אסור לעקור אדם מביתו".

  וכך אתה מצטט:
  "...על עקירת אדם אחד, בזמן מסוים מביתו, תיחום מקום מושבו של עג'ורי, אדם שכנראה היווה סיכון בטחוני... אומר נשיא בית המשפט העליון, השופט אהרון ברק:
   "...עקירתו מביתו לזמן קצר, העברתו הכפויה למקום אחר, פוגעת קשה בכבודו, בחירותו ובקניינו... ביתו של אדם, אינו רק קורת גג לראשו... אלא, גם אמצעי למיקומו הפיזי והחברתי של אדם, של חייו הפרטיים, ויחסיו החברתיים... כמה זכויות אדם בסיסיות נפגעות בשל עקירתו הלא רצונית של אדם, והעברתו למקום אחר?..."
  גם אם העברה זו אינה כרוכה בחצייתו של גבול מדיני... זכויות אדם אלה, מקורן בחלקן במשפט הפנימי של המדינות השונות, ובחלקן מעוגנות הן בנורמות של המשפט הבינלאומי..".


  אדוני השופט, אנא, צפה בסרטון בקישור הרצ"ב:  וכי איך זה שעקרתם את משפחת חביבי מביתה וכפיתם עליה גלות, פירוד, עוני, רעב ומחלות, עליבות ואיבוד צלם אנוש!

  ל מ ה ! 
  למה רצחתם את משפחת חביבי!

  ********************
  אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!