יום רביעי, 18 ביוני 2014

החוק הנאצי של חברת הכנסת הדוגמנית, אורלי לוי אבקסיס, העומדת לאסוננו, בראש הוועדה לזכויות הילד בכנסת... עיקרו של החוק, חיסול המשפחה על מזבח הסחר בילדים במדינת ישראל, באמצעותו נחלבת הקופה הציבורית...

עַמְּךָ יְהוָה... אַלְמָנָה וְגֵר יַהֲרגוּ וִיתוֹמִים יְרַצֵּחוּ: וַיּאמְרוּ לֹא יִרְאֶה-יָּהּ... 


בתאריך 13.3.2013 בשיאם של זעקות השבר של רבבות הורים, קורבנות הרווחה במדינת ישראל, וכתבות אין ספור מזעזעות, שחשפו את פשעי הרווחה, והרעידו את אמות הסיפים של המדינה, קמה הגברת הדוגמנית, ששמו אותה לעמוד בראש הוועדה לזכויות הילד בכנסת, והכינה חוק נאצי... 

החוק עדיין לא אושר, אך הוא נמצא בקנה, מחכה לשעת כושר... החוק נותן  בידי פושעי הרווחה עוד כלים ועוד כוח לשלוט בחיינו ולחסל משפחות וילדים באופן חוקי ונקי... באצטלה של "טובת הילד"...
מטרת החוק חולנית ושטנית שהדעת אינה מצליחה לתפוס... לאפשר לפקידי הסעד המושחתים לעמוד במכסת הילדים בסיכון, שהמדינה התחייבה לספק לבעלי ההון, עבור המכלאות שהקימו... 

המכסה עומדת על מינימום 10,000 ילדים בסיכון שיש לספק כל שנה... 

ראשו של כל ילד הנכלא במכלאות הרווחה, שווה 17,000 ש"ח בחודש... כלומר, הקופה הציבורית נשדדת כל חודש ב-170 מיליון ש"ח, שהיו יכולים לשמש לצמצום העוני...


כדי לספק כמות כה גדולה של "ילדים בסיכון" כל שנה, זקוקים פושעי הרווחה, לחוקים, שיאפשרו להם לבצע את המשימה השטנית הזו, באופן חוקי ונקי... לשם כך, יש צורך במחוקקי חצר...

כל פשע מאורגן שולח זרועות לצומת החקיקה... וכך מסתבר, גם פשע הסחר בילדים במדינת ישראל...  
הדוגמנית שלנו, אורלי לוי אביקסיס, התגלתה כמחוקקת החצר של ארגון הפשע השטני ביותר הפועל במדינת ישראל, הוא משרד הרווחה, העוסק בסחר בילדים למטרת רווח...ומכאן שמו "רווחה".
ולהלן החוקחוק חדשואצטט את דברי ההסבר לחוק השטני הזה, שנתנה הגברת המחוקקת:

"..המקום הטבעי והנכון לכל קטין הוא בחיק משפחתו... חובתה של כל משפחה לספק לו תנאים שיבטיחו את שלומו והתפתחותו... יחד עם זאת, יש משפחות שאינן מסוגלות להבטיח לילדיהן את התנאים הדרושים... קטינים שחיים במשפחות כאלה חשופים לסכנות של הזנחה קשה ואף להתעללות פיזית, מינית ונפשית. ילדים אלה זקוקים לסידור חוץ ביתי ועניינו של חוק זה הוא לדאוג כי מרגע שנקבע על ידי הגורמים האמונים כי ילד זכאי למסגרת מעין זו, תחויב המדינה לדאוג לכך ולא ייווצר שמצב בו ילדים בסכנה נותרים בסביבה המסכנת אותם בשל מחסור בתקציב...".

מסריח?
זה טבעו של נאד, להסריח...

יא אורלי, מה השתבש אצלך?... השכל?... המוסר?... או אוליי שניהם?...
באיזה בית בדיוק אבא שלך גדל... אני שרצתי בבית של סבתא וסבא שלך בלוד... ואני יודעת בדיוק באיזה בית אבא שלך גדל... וכמוהו, הגיס שלך שנרצח מקסים לוי.... מאיפה ינקת את החרה הזה שכתבת... את לא מתביישת... את לא חוששת מאלוהים שיבוא אתך חשבון בדרכו... "אבות אכלו בושר ושיני בנים תכהינה"?...
מיליארדים... מיליארדים את מסייעת לגנוב מנזקקים כדי לרפד את הטייקונים השפלים,  שיקדמו את האינטרסים הפרטיים שלך....
את משחזרת את הטעות שעשה דודך מקסים לוי... שנרצח!

בפשע הזה, מי שמזדהם טובע וסוחף אחריו את יקיריו... לתהום...


איך בדיוק לשיטתך, משפחות שאינן מסוגלות להבטיח לילדיהן את התנאים הדרושים, ילדיהם חשופים לסכנות ההזויות שציינת... מי האכיל אותך בחרה הזה?... פקידת הסעד המסוכנת, חולת הנפש, חנה סלוצקי?...

האומנם אינך יודעת, כי בבתים שאין שם עושר... יש שם הרבה חום ואהבה ומשפחתיות.... וזה לא נחשב בעינייך?... אדם הזוי שכמוך!... האם לשיטתך, בפנימיות הילדים בסיכון מוצאים את הביטחון, החום והאהבה להם הם זקוקים כדי לצמוח בוגרים בריאים בנפשם ובגופם?...  מי את אורלי?... אדם מסוכן... המסכנת את ילדינו... את עומדת בראש וועדה לזכויות הילד וכל פעילותך היא לרמוס את זכויות הילד דק עד עפר... בידיעה ברורה שאת רוצחת את חייו ועתידו...

כך אורלי, מי לימד אותך לעשות קריירה מנפשם המעונה של חסרי ישע?


זכות ראשונית של ילד לגדול במסגרת משפחתו, עם אחיו והוריו הביולוגים ועם בני משפחתו המורחבת, להתחנך ע"י הוריו ועל מורשתם... גם כשההורים מיעוטי יכולת ו/או מכים את הילד כשיטת חינוך... זו אינה אלימות, זו מנטליות, שמחייבת שילוב ההורים בסדנה מתאימה....

חובתה של המדינה להבטיח את מימושה של זכות ראשונית זו... ורק לשם כך הוקמה הרווחה... לא כדי לרפד את כיסם של הטייקונים שהקימו מכלאות נאציות במדינת ישראל....

ואת אורלי, זה תפקידך לדאוג שירוכזו  מירב המאמצים והמשאבים בפיתוח שירותים בקהילה על מנת שילדים ונוער מרקע מוחלש (המוגדרים על ידי הרווחה ''ילדים בסיכון'') לא ינותקו בכפייה ממשפחותיהם ומהקהילה למוסדות סגורים ומנוכרים...  ששם הם מחוסלים.
לחילופין, למנוע גם סחר בילדים באמצעות האומנה שהיא ענף נוסף שפל ונתעב של הרווחה באמצעותו הרווחה חולבת את הקופה הציבורית... 


במקום להעביר כל חודש 17,000 ש"ח לטייקון מסריח... תחת הכותרת הצלת ילד בסיכון... להעביר רק -.3,000 ש"ח למשפחה, והמשפחה כולה תינצל... משפחה שלמה... הורים וילדים... המה מה... הצלת משפחות זה לא האינטרס של בעלי ההון ששלחו את הדוגמנית להגן על כיסם... 

יא אורלי, מכרת את נפשך לשטן?... אינך רואה ואינך חשה את סבלם של קורבנותיך... אינך מרחמת על נפשם המעונה של ילדים תמימים ומשפחותיהם הסובלים?... תיזהרי גברת... יש אלוהים... והוא מעל הטייקונים... ובארסנל של אלוהים יש 10 מכות ועוד... והוא בא חשבון נוקב עם כל מי שיש בידיו להציל ילד ומשפחתו, ואינו עושה זאת... וחשבון מיוחד הוא שומר עם מי שגם מסייע באופן אקטיבי בחיסולם של ילדים ומשפחותיהם...


וכך פסק נשיא בית המשפט העליון, אהרון ברק: 
 "...עקירת אדם מביתו אף לזמן קצר, העברתו הכפויה למקום אחר, פוגעת קשה בכבודו, בחירותו ובקניינו... ביתו של אדם, אינו רק קורת גג לראשו... אלא, גם אמצעי למיקומו הפיזי והחברתי של אדם, של חייו הפרטיים ויחסיו החברתיים... כמה זכויות אדם בסיסיות נפגעות בשל עקירתו הלא רצונית של אדם, והעברתו למקום אחר?...".

בקישור זה החוק הנאצי שהפליצה אורלי לוי אביקסיס שפורסם באתר "כנסת פתוחה"

כנסו ותביעו עמדתכם על החוק הזה, שדינו כמו גם חוקים נאציים שכבר אושרו, להירקב בשאול!


רבבות ילדים נעקרים מביתם בעילות שווא כדי לסחור בהם... מדינת ישראל, מחסלת את הוריהם בשיטות שטניות וסוחרת בילדים... חלקם של הילדים יועד למלא מכסות לפנימיות טיפוליות, לכן הם עוברים סימום וחוויות קשות כמו אונס יזום ומתוכנן, מכות ועונשים משפילים, הרעבה וביזוי, אלימות מילולית ונפשית, ומניעת צרכים בסיסיים תוך ניתוקם מהוריהם האהובים... עד שיהפכו חולי נפש... ויסיימו את חייהם במכלאות אכזריות שאין להם מקום במדינת ישראל....

בגין הפשע השטני הזה אורלי את אישית תשלמי מידי אלוהים...
את נושאת על גבך את סבלם של קורבנותייך המובלים כשה לטבח... בידייך ומחובתך להצילם מידי זונות הרווחה... אך את בוחרת מסיבות של טובות הנאה למסד את "תעשיית הרצח" השטנית הזו, בה משמשים ילדי הרווחה האומללים והוריהם חסרי הישע... פס ייצור...


*****
אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה