Google+ Followers

יום רביעי, 18 ביוני 2014

לינדבויים מרה, ניצולת שואה בת 85, ממגדל העמק, רופאה במקצועה, הותקפה ע"י הפסיכיאטר המחוזי צפון, שניסה להעלימה... בדרך זו חולבים רכושם של ניצולי שואה...

בתאריך 1.7.2014 פרסם מאיר זגורי, בפייסבוק, סטטוס שזעזע את כל הרשת... 
בכתבה שלהלן נאמר: "טוענים שמנסים להשתלט לה על הבית"....
לי אין ספק שהבית הוא רק חלק שולי ברכושה... כך משתלטת המדינה על רכושם של עריריים...
‏‎Meir Zaguri מאיר זגורי, שכן של הקשישה... ביום האירוע, הוא זה שמיהר לעזרתה מיד כששמע את צעקותיה לעזרה, והוא זה שגם פרסם את הסיפור בפייסבוק... למאיר זגורי מספרה בקרבת ביתה של הקשישה.
שני - 7.7.2014
שלום לכולם הרגע חזרנו מביקור אצל הגברת מרה בשער מנשה בית חולים פסיכיאטרי האשה מרגישה טוב היא מוסרת תודה לכל האנשים שעוזרים בחזרה הביתה האישה זיהתה אותנו כאנשים שעזרו לה באותו יום הנורא היא כמובן בכתה וביקשה שהיא רוצה הביתה אינה מבינה מדוע אשפזו אותה בכפיה מבקשת בכל לשון של בקשה שהיא רוצה לחזור הביתה ואינה מעוניינת להישאר שם... היינו 4 אנשים שם וכולנו התרשמנו שהיא שפויה לחלוטין ומודעת לעצמה... היא ביקשה לדבר בטלפון ונתנו לה. יש לציין שזכרה את מספר הטלפון בע"פ והזיכרון שלה צלול לחלוטין... אנו מבקשים מכולם לא להרפות עד שתשוב לביתה בריאה ושלמה אני לא מעלה תמונות עכשויות, אבל יש לנו אותם, וסרטון שהיא מדברת בבהירות וצלילות דעת אפילו רצתה שאני אספר אותה.
  הפסיכיאטר המחוזי  מוסמך להורות על אשפוז כפוי.

  כדי שהפסיכיאטר המחוזי יוציא הוראה לבדיקה/אשפוז כפוי...

  חייבים להתקיים התנאים הבאים, כולם ובמצטבר:


  1. האדם מצוי במצב פסיכוטי.
  2. כתוצאה מהמצב הפסיכוטי קיימת סכנה לאדם עצמו (אובדנות) או לאנשים סביבו (תקיפה) באופן מיידי.
  3. האדם סירב להיבדק/להתאשפז מרצון.


  כיצד מתבצעת הבאת האדם לבית החולים:  
  הוראת הפסיכיאטר המחוזי נמסרת לחברה לביצוע הוראות כפויות...
  קיימות מספר חברות שזכו במכרז שתפקידן להביא את האדם לגביו ניתנה הוראת הבדיקה/האשפוז לבית החולים. 


  קישורים לכתבות 

  אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!

  אין תגובות:

  הוסף רשומת תגובה