Google+ Followers

יום רביעי, 18 ביוני 2014

1.7.2014 - פרופיל זדוני בשפה הערבית, הצטרף לדף המאבק שפתחתי בפייסבוק, שאינו פעיל עקב חבלה זדונית שבוצע בו...בתאריך: 17.11.2012 פתחתי בפייסבוק דף מאבק נגד "תעשיית הרצח" שנועד לשרת את המאבק שאני מובילה לחיסול הפשע הזה... להלן צילום מתוך הדף...

בתאריך 10.12.2013, כעבור כשנה, גיליתי לפתע, כי הדף חובל באופן שנחסמתי כמנהלת בדף שלי... ופתחתי דף מאבק חדש והדף הזה הפך להיות לא פעיל... להלן ההודעה שפרסמתי לידיעת חברי הדף...


בתאריך: 1.7.2014 גיליתי באקראי, כי בדף הזה, שאינו פעיל, מופיעה פעילות אחרונה מתאריך: 26.6.2014 של אוהד ערבי... להלן הקישור לפרופיל:  نور جزائري וצילום ההתראה על הצטרפותו לדף...  

הפרופיל נחסם.

הרקע

כקורבן של "תעשיית הרצח" שהשתלטה על משפחתי ומחסלת בנו בשיטות שונות., מתוך מזימה לחלוב מאיתנו את הפיצויים שקיבלו הוריי ניצולי השואה מגרמניה, ואת השקעות הענק שנוצרו מפיצויים אלה במהלך כל השנים, אני מתמודדת עם כמה תוכניות חיסול שהוכנו עבורי, אחת מהן להציג אותי כמי שמקושרת בקשרים בלתי ראויים עם גורמים ערביים... מה שמאפשר לרצוח אותי ולקשור את הרצח שלי לקשרים המפוקפקים שכביכול יש לי עם גורמים אלה... 

תסריט הזוי זה הנו חלק ממזימה סדורה, כפי שניתן גם ללמוד מהקישור הרצ"ב: 
דצמבר 2012 - מרס 2013 - מעקב אחר פרופיל זדוני: "מלי זבדזקי סימור", שנשתל לי בפייסבוק.

****************************


אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה