יום רביעי, 6 בנובמבר 2013

שר הרווחה, יצחק בוזי הרצוג.... 2007 - 2011


מייל: iherzog@knesset.gov.il   -    טל.  02-6408174


הרצוג, עו"ד במקצועו...


בשנת 1999 נחקר הרצוג בחשד למעורבות בפרשת עמותות ברק, שעניינה עבירה על חוק מימון מפלגות... בדו"ח מבקר המדינה נטען כי הרצוג ניתב חלק מכספי קרן פילנתרופית אל עמותות התומכות בברק. בעקבות כך נפתחה חקירה, במהלכה שמר הרצוג על זכות השתיקה... ובשנת 2003 החליט היועץ המשפטי לממשלה לסגור את התיק מחוסר ראיות.

במרס 2007 מונה הרצוג לתפקיד שר הרווחה והשירותים החברתיים ושימש בתפקיד זה עד ינואר 2011.

בתקופה שבה שימש שר הרווחה, נחשף הרצוג לפשעי הרווחה החמורים שביצעו עובדי הרווחה באוכלוסייה החלשה שהיו אמורים לסייע בשיקומה, לרבות לפשעים הבלתי נסלחים בקטינים חסרי ישע, והוא היה מודע לכך, כי פשעים אלה חולבים סכומי עתק מקופת המדינה, שהיו יכולים לשמש לשיקום המשפחות החלשות וילדיהם... ולצמצום העוני במדינה באופן משמעותי...  
אבל השר הרצוג לא רק שלא פעל למיגור פשעי הרווחה השטניים אלא אף סייע להמשך קיומו של הסחר בילדינו....  

עסקי הסחר בילדים כולל:
  •  אספקת מכסות סחורה של ילדים לפנימיות רגילות
  •  אספקת מכסות סחורה של ילדים לפנימיות עבור חולי נפש
  •  מכירת ילדים לאימוץ
  •  מכירת ילדים לאומנה
  •  ועוד.


בתאריך: 3  במרץ 2010,  הציגה ח"כ ד"ר מרינה סולודקין הי"ד, שאילתה מס' 806 לשר הרווחה דאז, יצחק הרצוג, כלהלן:

נודע לי, כי עובדי הרווחה מקבלים תגמולים מיוחדים על גיוס משפחות אומנה עבור ילדים שהוצאו מבית הוריהם, רצוני לשאול. האם נכון הדבר? ואם כן, מה ההיגיון מאחורי החלטה זו?

להלן אצטט את תשובת השר לשאילתה:

ההחלטה על השמת ילדים במסגרות חוץ ביתיות מתקבלת על ידי גורמים מקצועיים ברשויות הרווחה בהתבסס על  שיקולים מקצועיים גרידא.
ההחלטה על מענה חוץ ביתי נעשית לאחר מיצוי מכלול התכניות הטיפוליות המגוונות הקיימות במסגרת שירותי הרווחה בקהילה.
חשוב להדגיש, כי מדובר  בילדים שכתוצאה מחוויות פוגעניות שונות במשפחתם, הכוללות אלימות מינית, פיזית,  התעללות והזנחה קשה, מחליטים על הוצאתם מביתם לצורך הגנה על שלומם. יובהר כי זהו  הפתרון הטוב ביותר במסגרת הנסיבות הקיימות.

לאור המצב המתואר ועל מנת להגדיל את מספר המשפחות המתאימות לשמש משפחות אומנה, חלק מהעמותות מתגמלות את העובדים הסוציאליים המועסקים על ידם  כמנחי אומנה על גיוס משפחות.
בכך למעשה, מתאפשר לתת לילדים שכבר הוחלט לגביהם על השמה חוץ ביתית את המענה האופטימלי להתפתחותם בנסיבות  הקיימות.
המשרד מפקח על איכותן של המשפחות המגויסות ונותן דגש על קיום ההסכם עם עמותות האומנה ואינו נוטה להתערב באופן גיוס המשפחות ובכל הנוגע לתשלום השכר לעובדי העמותה.
משרד הרווחה והשירותים החברתיים שם לנגד עיניו את טובת הילדים המושמים במסגרות אומנה על מנת שיקבלו את המענים באיכות הטובה ביותר להבטחת שלומם עתידם ורווחתם.
                            באדיבות התנועה למען עתיד ילדינו
שימו לב לתשובתו של השר כפי שאנתח אותה להלן:


הרשומה בכתיבה....קישורים:

אני מאמינה שכל הכוחות הקיימים בעולם בטלים ומבוטלים מול כוחו של בורא עולם!

אין תגובות:

הוסף רשומת תגובה